top of page

Kommunalval 2021

Under de senaste fyra åren har jag suttit med i Pedersöres fullmäktige där jag fungerat som ordförande för den socialdemokratiska gruppen. Jag söker förnyat förtroende eftersom jag vill fortsätta att utveckla Pedersöre till en kommun som alla trivs i. Under den gångna perioden har jag och SDP-gruppen aktivt försökt påverka politiken genom motioner om saker vi tycker kunde förbättras samt genom att debattera i fullmäktigesalen. Att man debatterar i fullmäktigesalen ser jag som naturligt och behövligt även om man till sist kan ta ett enhälligt beslut som vi gör i över 90 procent av frågorna som tas upp. 

Från SDP-gruppen har motioner om avgiftsfria preventivmedel åt ungdomar, livestreaming av fullmäktigemöten och ökad trafiksäkerhet i Forsby centrum lett till direkta åtgärder under perioden. En motion om att planera en 18 korgars frisbeegolfbana i kommunen som jag lämnade in hösten 2020 ledde också till planering av en sådan i Sandsund men den har ännu inte förverkligats.

Inför kommunalvalet 2017 lovade jag arbeta för en avgiftsfri dagvård i Pedersöre. Jag lämnade in en motion till fullmäktige om detta eftersom kommunen hade möjlighet att få finansiering från staten ifall man genomförde det som en försökskommun. Tyvärr röstades motionen ned av fullmäktige. Under valkampanjen samlade jag också in namn för ett invånarinitiativ om ett hälsosamt mellanmål till elever med långa skoldagar som jag sedan lämnade in till kommunen. Initiativet behandlades och resulterade i att man testade på att erbjuda ett avgiftsbelagt mellanmål i vissa skolor. Försöket gav inte önskat resultat och lades därför ned. Jag påpekade att försöket inte motsvarade initiativet då man i det efterlyste ett enkelt, avgiftsfritt mellanmål bestående av en frukt eller grönsak men vann inte tillräckligt med understöd för att göra ett försök med detta.

Andra motioner som tyvärr inte har lett till åtgärder är bland annat en motion om utökad information till beslutsfattarna samt en motion om att det nya patient- och klientdatasystemet skall fungera över landskapsgränserna.

Ifall jag får fortsatt förtroende i kommunalvalet fortsätter jag att jobba för att genomföra de saker som jag ännu inte fått understöd för. Jag hoppas också att invånare kontaktar mig angående saker de tycker att borde lyftas fram.

Även en bra kommun kan förbättras, det krävs bara modiga människor.

-Viktor-

8.jpg
bottom of page